Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@totalizator.pl.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Ci treści gromadzonych w Serwisie (w przypadku, gdy nie masz założonego konta w Serwisie) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • umożliwienia założenia konta w Serwisie oraz udziału w grach realizowanych w ramach Serwisu oferującego sprzedaż produktów Administratora za pośrednictwem sieci Internet, a także archiwizacji Twoich danych jako uczestnika gry (w przypadku gdy masz założone konto w Serwisie) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest:

a) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca w szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy (polegających w szczególności na konieczności identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości oraz wieku uczestników gier) oraz z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

b) Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie danych znajdujących się w dokumencie tożsamości, który przesyłasz do Administratora w celu weryfikacji tożsamości, w części dotyczącej danych, które nie są wymagane przepisami prawa;

  • w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO;
  • w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej przez użytkownika na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
  • w celu zapewnienia skutecznej komunikacji pomiędzy Tobą a Administratorem, w tym realizacji wsparcia technicznego, obsługi Twoich zgłoszeń, składania reklamacji oraz udzielania na Twoje żądanie informacji o usługach i produktach poprzez Contact Center – na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO.

W naszym Serwisie wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującego skutki prawne.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym:

  • Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o.,
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy,
  • zewnętrznym firmom marketingowym oraz kancelariom prawnym,
  • ustawowo uprawnionym podmiotom.

Posiadasz prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi (korzystania z Serwisu, udziału w dostępnych grach hazardowych) do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.